Boříme bariéry

Během jednoho únorového dopoledne se skupina osmi statečných (pěti studentů a tří pedagogů katedry ekologie FŽP) jala odstranit zbytky starého plotu kolem školní rezervace. Plot byl vystavěn v 50. letech minulého století při vyhlášení rezervace, aby ji ochránil před „škodlivou činností“ člověka. Později se zde, ale i v řadě jiných chráněných územích, ukázalo omezování přístupu a některých lidských aktivit jako kontraproduktivní, neboť řada druhů byla vázána právě na tradiční zemědělské a lesnické hospodaření, které v současnosti nahrazujeme ochranářským managementem. Omezení tradičního hospodaření v rezervaci včetně jejího oplocení tak bylo spíše na škodu.

Proto byly zbytky starého oplocení rozebrány a odvezeny na hromadu na okraj rezervace, kde je dřevo dáno k rozebrání místním občanům. Část starého plotu při východním okraji rezervace jsme však ponechali, neboť zde byly objeveny vzácné druhy lišejníků. Zůstane tak zachován, coby památník přežitých ochranářských přístupů, ale i jako netradiční biotop ohrožených druhů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu