Brigáda ve školní rezervaci V Bahnách

Koncem ledna se parta nadšenců, složená ze zhruba 15 studentů a pedagogů Katedry ekologie FŽP, setkala ve školní rezervaci V Bahnách na zimní brigádě. Cílem byla v době vegetačního klidu redukce náletových dřevin, konkrétně menších bříz a topolů, které stíní cenným společenstvům rostlin. Z pokácených náletů byly nařezány kulány, pomocí kterých jsme vytvořili hrázku na jednom z odvodňovacích příkopů. Hrázka má zadržet vodu na místě, čímž se vytvoří nový vodní biotop, tůň, v naší rezervaci. Botanická část brigádníků se věnovala ručnímu vytrhání výhonů a kořenů křovin na místech s výskytem nejcennějších druhů rostlin. Mechanické sečení totiž nestačí, zejména krušina vždy rychle obrazí novými výhony, a omezuje tak rozvoj konkurenčně slabých a ohrožených druhů.

Více informací o naší rezervaci naleznete na oficiálních stránkách https://rezervacevbahnach.czu.cz/cs

Další články v rubrice

English ☰ Menu