Pozvánka na slavnostní převzetí správy rezervace

Přijměte pozvání na slavnostní převzetí správy rezervace V Bahnách. Vedení ČZU v čele s panem rektorem prof. Petrem Skleničkou 5. května od 10:00 přímo na místě seznámí nejširší veřejnost s rezervací a jejím managementem. 

Přírodní rezervace se svými mokřady a rašeliništi představuje důležitou krajinnou enklávu, která je centrem a zdrojem biodiverzity pro okolí. Obdobná stanoviště pozitivně ovlivňují ekologickou stabilitu širšího území. Poskytují útočiště řadě živočišných a rostlinných druhů, které nemají šanci na přežití či rozmnožení v běžné, zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Enkláva má zároveň výrazně pozitivní vliv na lokální mikroklima, koloběh vody a její kvalitu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu